فكر كنم كمتر رنگى مثل سبز زيتونى بتونه انقدر زيبا در كنار تمامى رنگها زيبا جلوه كنه ، سبز زيتونى و به طور كل خانواده سبز در كنار سورمه اى ، كرم ، بژ ، نارنجى ، زرد زيبا مى شن ، اين رنگ رو به دفعات مى تونين ازش استفاده كنين و براى هر فصلى مناسب

You may also like

لطفا نظراتتون رو برام بنویسید

Your email address will not be published.