شلوار جين در گذشته بدون شك فقط در استايل هاى اسپرت قابل استفاده بود اما در حال حاضر اين شلوار و به طور كل اين نوع پارچه در اكثريت استايل ها قابل استفاده است • مدل اسكينى اين شلوار يكى از مدل هاييست كه تقريبا با هر نوع فرم بدن و قدى قابل استفادست

You may also like

لطفا نظراتتون رو برام بنویسید

Your email address will not be published.